Urząd Gminy Lipno Gmina Lipno Urząd Gminy w Lipnie

środa, 15. lutego 2017

Language

Polish Czech English French German Greek Italian Portuguese Russian Spanish

Rozmiar czcionki

Statystyka

Odsłon : 2523355

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
SP Trzebiegoszcz: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy PDF Drukuj Email
środa, 18 stycznia 2017 13:14

W dniach 12 - 13. 01. 2017 r. w Szkole Podstawowej w Trzebiegoszczu szkolny sztab WOŚP zorganizował Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielki finał szkolnej akcji rozpoczął się w czwartek. W tym dniu uczniowie uczestniczyli w projekcji pięknego filmu przygodowego.

Więcej…
 
Bezpieczny i aktywny senior - informacja PDF Drukuj Email
środa, 18 stycznia 2017 09:38

Ulotka dotycząca BIAS

 
WOŚP w ZS w Wichowie PDF Drukuj Email
środa, 18 stycznia 2017 08:23

Jak co roku, tak również i w tym, Zespół Szkół w Wichowie włączył się do ogólnopolskiej akcji Jurka Owsiaka Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku odbył się już jej 25. finał. W przeprowadzenie akcji w naszej placówce włączyło się wiele osób. Były to następujące panie: Beata Rybacka, Beata Kozłowska, Izabela Masłowska i Małgorzata Grzeszkiewicz.

Więcej…
 
ZS Radomice: Akcja WOŚP PDF Drukuj Email
wtorek, 17 stycznia 2017 14:02

5 stycznia w Zespole Szkół w Radomicach zorganizowano zbiórkę pieniędzy na 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego dnia odbył się kiermasz ciast upieczonych przez rodziców uczniów. Zorganizowano także loterię fantową, na której można było wygrać m.in. książki, maskotki, zabawki ofiarowane przez dzieci i młodzież szkolną.

Więcej…
 
SP Maliszewo: Kolejny raz gramy z WOŚP PDF Drukuj Email
wtorek, 17 stycznia 2017 12:27

W dn. 9 – 13 stycznia br. po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Maliszewie odbyło się szereg imprez związanych z ogólnopolską akcją charytatywną wspierającą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Więcej…
 
Uczennica ZS w Wichowie laureatką II Powiatu Konkursu Kolęd i Pastorałek w Skępem PDF Drukuj Email
wtorek, 17 stycznia 2017 12:11

14 stycznia w Klasztorze O.O. Bernardynów w Skępem odbył się II Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek, którego organizatorami byli Powiat Lipnowski, Klasztor O.O. Bernardynów w Skępem i Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Zespół Szkół w Wichowie reprezentowała uczennica klasy I SP Alicja Leśniewska, która zajęła w tym konkursie I MIEJSCE w kategorii dzieci najmłodszych.

Więcej…
 
Ważne komunikaty i informacje dotyczące hodowców drobiu (wirus HPAI) PDF Drukuj Email
czwartek, 12 stycznia 2017 11:36

Poniżej znajdują się ważne informacje i komunikaty dla właścicieli i hodowców drobiu w związku z wirusem HPAI:

Więcej…
 
I Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Sołeckich o Puchar Wójta Gminy Lipno PDF Drukuj Email
wtorek, 10 stycznia 2017 15:32

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 stycznia 2017r o godz. 9.00 odbędzie się turniej amatorskich drużyn sołeckich w halową piłkę nożną w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wichowie.

Prosimy o zgłoszenia drużyn do udziału w turnieju na załączonych kartach zgłoszeniowych zamieszczonych na stronie urzędu (załącznik 1) lub do pobrania z pokoju nr 20 Urzędu Gminy Lipno.

Więcej…
 
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 stycznia 2017 08:47

W czwartek, 5 stycznia w Szkole Podstawowej w Maliszewie po raz pierwszy odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek, którego pomysłodawczynią jest katechetka – Dorota Modrzejewska, a współorganizatorem – Ewa Kalinowska – nauczycielka matematyki. Do konkursu przystąpiło 27 uczestników z klas I – VI oraz oddziału przedszkolnego. Uczniowie występowali w trzech kategoriach wiekowych, a oceniało ich jury w składzie: Radosław Wysocki – przedstawiciel MCK w Lipnie, proboszcz parafii w Brzeźnie - ks. Jacek Kopczyński i nauczycielka języka polskiego - Joanna Słaboszewska.

Więcej…
 
Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. PDF Drukuj Email
czwartek, 05 stycznia 2017 15:07

ZARZĄDZENIE NR 155/17

WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 05 stycznia 2017 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zm.[1]),art.30 ustawy o samorządzie gminy(Dz. U. z 2013r. Nr 594 z późn. zm.[2]),  na podstawie uchwały Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2016 r. Nr XX/149/16 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipno Z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Gminy Lipno w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lipno.

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Regulamin otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Ogłoszenie o konkursie opublikowano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno.

 

§ 5. Wykonanie zarządzeni powierza się referentowi ds. zarządzania kryzysowego, organizacji pozarządowych i transportu.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz .395.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, poz. 1318:z 2015 r. poz. 1339, poz.1777,poz 1333.

 

Załączniki do pobrania na stronie BIP Urzędu.

 

 
Ważna informacja dla organizacji pozarządowych - otwarte konkursy ofert-termin do 12 stycznia 2017r. PDF Drukuj Email
środa, 04 stycznia 2017 14:16

Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na lata 2017-2019.
Zapraszamy do składania ofert (do dnia 12 stycznia 2017 r. godz.15.30 dla wersji elektronicznej). Więcej informacji na stronie: http://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/zarzad-wojewodztwa-oglosil-otwarte-konkursy-ofert-na-lata-2017-2019,1328,l1.html

Więcej…
 
Zmiany w transporcie publicznym PDF Drukuj Email
środa, 04 stycznia 2017 07:40

W związku z utworzeniem Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego przez Starostwo Powiatowe w Lipnie i uruchomieniem swojej komunikacji na terenie powiatu z dniem 1 stycznia 2017 roku Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku informuje o wprowadzonych zmianach.

http://www.kpts.com.pl/

 
W ramach projektu „Erasmus” w Szkole Podstawowej w Radomicach nauczyciele języków obcych zorganizowali konkurs na projekt kartki świątecznej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 stycznia 2017 14:30

W ramach projektu „Erasmus” w Szkole Podstawowej w Radomicach nauczyciele języków obcych zorganizowali konkurs na projekt kartki świątecznej. Własnoręcznie wykonane prace zawierały tekst życzeń w języku angielskim. Najładniejsze kartki świąteczne zostały wysłane do szkół partnerskich projektu „Erasmus” – Rumunii, Irlandii, Finlandii, Węgier, Cypru.

Więcej…
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021” PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 stycznia 2017 13:42

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021”

Na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021” w dniach od 10.01.2017 r. do dnia 01.02.2017 r.

 

Więcej…
 
Rozkład jazdy Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego po 1 stycznia 2017 r. PDF Drukuj Email
piątek, 30 grudnia 2016 11:13

1 stycznia 2017r. na drogach powiatu lipnowskiego pojawią się pierwsze busy Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego, którymi będziemy podróżować w granicach powiatu. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z dostępnym na stronie wizytówkowej rozkładem jazdy.

http://www.lipnowski.powiat.pl/pztp/rozklad-jazdy

 
Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf PDF Drukuj Email
piątek, 30 grudnia 2016 11:12

Informujemy Mieszkańców, iż zgodnie z uchwałą Nr XXI/153/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno, przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf na okres

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Więcej…
 
"Jest taki dzień" – spotkanie świąteczne w SP Trzebiegoszcz PDF Drukuj Email
czwartek, 29 grudnia 2016 13:00

Przed świąteczną przerwą w nauce obejrzeliśmy bożonarodzeniowy montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów z klasy III, IV, V i VI. Przedstawienie jasełkowe, ukazujące historię Narodzenia Jezusa w Betlejem pozwoliło na chwilę przenieść się w magiczną noc, noc Narodzenia Pańskiego oraz wprowadziło nas w radosny nastrój oczekiwania i zadumy.

Więcej…
 
SP Jastrzębie: Jasełka PDF Drukuj Email
piątek, 23 grudnia 2016 11:04

Tradycją naszej szkoły są jasełka bożonarodzeniowe. „Do Betlejem nie jest daleko”- to była myśl przewodnia tegorocznych Jasełek, które odbyły się 21 grudnia 2016r w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu.

Więcej…
 
Inspektorat ZUS w Lipnie zaprasza PDF Drukuj Email
piątek, 23 grudnia 2016 11:07

1)      W dniu 13 stycznia na Drzwi Otwarte  -   renta rodzinna. Podczas wydarzenia zainteresowane będą mogły zasięgnąć informacji:

- kto jest uprawniony do renty rodzinnej,

-wysokości renty.

- wymaganych dokumentów

Więcej…
 
Wizyta Mikołaja w Samorządowym Przedszkolu w Radomicach PDF Drukuj Email
piątek, 23 grudnia 2016 10:59

Wizyta Mikołaja w przedszkolu to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Przygotowują się do niego starannie. Kilka dni wcześniej każda z grup wykonała bardzo ciekawe prace plastyczne przedstawiające postać Mikołaja. Różnorodne techniki sprawiały, że każda praca była oryginalna, ciekawa i tworzyła niepowtarzalny wystrój sal przedszkolnych.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 43