Krus

środa, 15. lutego 2017

Language

Polish Czech English French German Greek Italian Portuguese Russian Spanish

Rozmiar czcionki

Statystyka

Odsłon : 2523276

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
Krus
List Prezesa KRUS do rolników oraz ich dzieci z apelem o zapewnienie dzieciom bezpiecznych wakacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez KRUS   
piątek, 17 czerwca 2016 08:05

Więcej…
 
Rozliczenie podatku dochodowego emeryta-rencisty za rok 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 kwietnia 2016 12:37

KRUS informuje, że z dniem 2 maja 2016 r. upływa termin składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu w 2015 r. (formularz PIT-36 lub PIT-37).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zdecydowanej większości przypadków, tj. za ok. 1.128,3 tys. emerytów i rencistów, rozliczyła podatek i przekazała tym świadczeniobiorcom roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (formularz PIT-40A).

Więcej…
 
Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 kwietnia 2016 07:47

W okresie wakacji 2016 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

Więcej…
 
Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników za II kw. 2016 r PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 marca 2016 09:57

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za II kwartał 2016 r. wynosi 42 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 88 zł.

Więcej…
 
Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2016 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 25 lutego 2016 10:55

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2016 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2016 r. podlegają podwyższeniu na podstawie wskaźnika waloryzacyjnego wynikającego z art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.), wynoszącego 100,24%.

Więcej…
 
Informacja o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów i rencistów KRUS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 25 lutego 2016 10:55

Kasa informuje, że w marcowych bądź kwietniowych terminach płatności emerytur i rent, poza waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych, uprawnieni świadczeniobiorcy KRUS otrzymają z urzędu (tj. bez konieczności składania wniosku) jednorazowy dodatek pieniężny. Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo, a zatem jego przyznanie nie zwiększy wysokości emerytury lub renty otrzymywanej w kolejnych miesiącach.

Więcej…
 
Ważne dla świadczeniobiorców osiągających dodatkowe miesięczne przychody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 22 lutego 2016 08:47

Od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Więcej…
 
Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2015 rok PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 04 stycznia 2016 10:33

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) właściwe jednostki organizacyjne KRUS, co miesiąc pobierają zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent rolniczych.

Więcej…
 
Zwolnienia lekarskie dla ubezpieczonych w KRUS od 1 stycznia 2016 r PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 29 grudnia 2015 12:12

Kasa informuje, że od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066) dotycząca trybu i formy wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

Więcej…
 
Nowe świadczenie z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 29 grudnia 2015 12:10

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński, przysługujący dotychczas w Kasie jako jednorazowe świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, będzie okresowym świadczeniem z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników.

Więcej…
 
Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2016 r PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 grudnia 2015 12:53

Uchwałą nr 13 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 3 grudnia 2015 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2016 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

Więcej…
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przestrzega przed oszustami kradnącymi dane osobowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 listopada 2015 09:21

W związku z sygnałami od rolników, że pod ich adresem zamieszkania pojawiają się osoby podające się za pracowników KRUS, żądające okazania dowodu osobistego, przekazów pocztowych itp. urzędowych dokumentów, z których spisują dane, rzekomo do weryfikacji, KRUS informuje, że nie prowadzi w terenie żadnej weryfikacji danych interesantów w ten sposób.

Więcej…
 
Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 02 listopada 2015 07:58

Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe.

Więcej…
 
KRUS: zmiany w zasiłku macierzyńskim od 1.01.2016r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 października 2015 07:55

Informacja KRUS dot. zmian zasad przyznawania prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego od 1.01.2016r.: >>otwórz<<

 
Od 1 września 2015 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 23 września 2015 11:57

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2015 r., które wyniosło 3.854 zł 88 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od  1 września 2015 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Więcej…
 
30 czerwca br. upływa termin złożenia wniosku o ponowne objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 czerwca 2015 08:30

Informacja ważna dla rolników i domowników, którym przed 1 stycznia 2015 r. wydano decyzje o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników w związku z wykonywaniem umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Więcej…
 
Informacja ważna dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 maja 2015 12:13

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Więcej…
 
Rozliczenie podatku dochodowego emeryta-rencisty za rok 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 22 kwietnia 2015 13:04

W dniu 30 kwietnia 2015 r. upływa ustawowy termin składania urzędom skarbowym zeznań podatkowych, o wysokości osiągniętego dochodu w 2014 roku (formularz PIT-36 lub PIT-37).

W zdecydowanej większości przypadków tj. za ok. 1.156 tys. emerytów i rencistów Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczyła podatek i przekazała tym świadczeniobiorcom roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (formularz PIT-40A).

Więcej…
 
Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2015 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 marca 2015 14:55

Uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 25 lutego 2015 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2015 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

Więcej…
 
Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 marca 2015 14:51

W okresie wakacji 2015 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w Kasie.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3