Informacje Org.

środa, 15. lutego 2017

Language

Polish Czech English French German Greek Italian Portuguese Russian Spanish

Rozmiar czcionki

Statystyka

Odsłon : 2523272

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
Informacje Org.
Bezpłatne doradztwo z księgowości i prawa dla ngo PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 lutego 2017 08:42

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizuje raz w miesiącu bezpłatne doradztwo prawne i księgowe z zakresu tematyki dotyczącej trzeciego sektora. Zapraszamy do skorzystania z doradztwa, które ma charakter indywidualnego spotkania i rozmowy z ekspertem (nie jest to szkolenie).

Najbliższe doradztwo prawne*:

22.02.2017 r. (w godz. 14.00-17.00)
21.03.2017 r. (w godz. 14.00-17.00)

Więcej…
 
Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wojtek   
czwartek, 05 stycznia 2017 15:07

ZARZĄDZENIE NR 155/17

WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 05 stycznia 2017 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zm.[1]),art.30 ustawy o samorządzie gminy(Dz. U. z 2013r. Nr 594 z późn. zm.[2]),  na podstawie uchwały Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2016 r. Nr XX/149/16 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipno Z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Gminy Lipno w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lipno.

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Regulamin otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Ogłoszenie o konkursie opublikowano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno.

 

§ 5. Wykonanie zarządzeni powierza się referentowi ds. zarządzania kryzysowego, organizacji pozarządowych i transportu.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz .395.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, poz. 1318:z 2015 r. poz. 1339, poz.1777,poz 1333.

 

Załączniki do pobrania na stronie BIP Urzędu.

 

 
Ważna informacja dla organizacji pozarządowych - otwarte konkursy ofert-termin do 12 stycznia 2017r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 stycznia 2017 14:16

Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na lata 2017-2019.
Zapraszamy do składania ofert (do dnia 12 stycznia 2017 r. godz.15.30 dla wersji elektronicznej). Więcej informacji na stronie: http://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/zarzad-wojewodztwa-oglosil-otwarte-konkursy-ofert-na-lata-2017-2019,1328,l1.html

Więcej…
 
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza na ostatnie w tym roku bezpłatne indywidualne doradztwo z księgowści dotyczącej trzeciego sektora PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 grudnia 2016 10:42

Doradztwo z księgowości*:

6 grudnia 2016 r. (w godz. od 14.00-17.00)

7 grudnia 2016 r. (w godz. od 13.00-16.00)

Porad udzielać będzie pani Jadwiga Kowalska

Więcej…
 
Konsultacje w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 25 października 2016 15:00

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 

Więcej…
 
Projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 kwietnia 2016 12:36

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg) wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”.

Więcej…
 
Możliwości wykorzystania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogłaszanych konkursów w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 01 kwietnia 2016 10:38

Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych pt. „Możliwości wykorzystania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach ogłaszanych konkursów w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016”.
Spotkania są organizowane wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oraz Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
Spotkania skierowane są do lokalnych organizacji pozarządowych, chcących uzyskać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej…
 
Rodzynki z pozarządówki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 01 kwietnia 2016 10:33

Jeszcze tylko dziesięć dni pozostało na składanie wniosków w ogłoszonej kolejnej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To już IX edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu.

Termin na składanie wniosków aplikacyjnych ustalony został na dzień 10 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Więcej…
 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 22 lutego 2016 11:58

ZARZĄDZENIE NR 84 /2016

Wójta Gminy Lipno

z dnia  19 lutego 2016r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Więcej…
 
Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 08 lutego 2016 13:37

ZARZĄDZENIE NR 81 /2016

Wójta Gminy Lipno

z dnia 5 lutego 2016r.


w sprawie ogłoszenia
o naborze na  członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania  kultury fizycznej i sportu  na terenie Gminy Lipno w 2016 roku.

Więcej...

 
Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 stycznia 2016 14:57

ZARZĄDZENIE NR  75/2016

Wójta Gminy Lipno

z dnia 18 stycznia 2016r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Więcej…
 
Nabór do komisji konkursowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 stycznia 2016 10:04

W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w latach 2016-2018 zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej…
 
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 listopada 2015 09:46

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.)
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach
Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wnioski należy składać w terminie: od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r.

Więcej informacji na stronie: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 
Pieniądze dla organizacji pozarządowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 23 września 2015 11:44

Serwis internetowy fanimani.pl umożliwia organizacjom non-profit zbieranie darowizn przy okazji zakupów w internecie. Każda osoba, która kupuje w internecie korzystając z FaniMani.pl, może wskazać organizację, która otrzyma część wartości jej zakupów. Internauta za zakupy płaci tyle, co zawsze.

Więcej…
 
4 edycja Festiwalu Piosenki Ranczerskiej WILKOWYJCE!!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 maja 2015 13:26

Wszelkie informacje  dla  zainteresowanych wzięciem udziału w części konkursowej festiwalu zapraszamy  na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Lipnie pod linkiem:

http://www.lipnowski.powiat.pl/pl/aktualnosci/item/2336-regulamin-festiwalu-wilkowyjce-2015

 
Konkurs fotograficzny pod nazwą: ”Działalność LGD w obiektywie” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 kwietnia 2015 07:25

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe OGŁASZA KONKURS FOTOGRAFICZNY Pod nazwą ”Działalność LGD w obiektywie”. Konkurs współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014. W konkursie mogą brać udział osoby terenu objętego  Lokalną Strategią Rozwoju  (gminy: Obrowo, Czernikowo, Kikół, Skępe, Chrostkowo, Bobrowniki, Lipno, Wielgie, Tłuchowo, Dobrzyn n/W).

Więcej ...

 
Rodzina może się stać Drużyną Marzeń! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 marca 2015 14:24

Jak znaleźć okazję, by pokazać, że nasza rodzina to drużyna marzeń? – To proste: ruszając na pomoc innym, robiąc coś wspaniałego, niezbędnego. Dlatego proponujemy  Wolontariat Rodzinny – mówią jego organizatorzy. Fundacja PZU i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zapraszają dużych i małych Polaków do wspólnych działań społecznych. W tym celu powstał Program „Wolontariat rodzinny - lokalnie”. Organizatorzy czekają na propozycje projektów od organizacji pozarządowych, w które włączą się wolontariusze wraz z całymi rodzinami oraz przedstawiciele instytucji samorządowych.

Więcej…
 
Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 30 stycznia 2015 13:29

ZARZĄDZENIE NR 9 /2015

Wójta Gminy Lipno

z dnia  30 stycznia 2015r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Więcej…
 
Zarządzenie Wojta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 stycznia 2015 13:44

ZARZĄDZENIE NR 5 /2015

Wójta Gminy Lipno

z dnia  26 stycznia 2015r.


w sprawie ogłoszenia
o naborze na  członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania  kultury fizycznej i sportu  na terenie Gminy Lipno w 2015 roku.

Więcej…
 
Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 stycznia 2015 14:55

ZARZĄDZENIE NR 4/2015

Wójta Gminy Lipno

z dnia  7 stycznia 2015r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4