Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chodorążku

środa, 15. lutego 2017

Language

Polish Czech English French German Greek Italian Portuguese Russian Spanish

Rozmiar czcionki

Statystyka

Odsłon : 2523295

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chodorążku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Gmina Lipno, w odniesieniu do potrzeb wskazanych w Planie odnowy miejscowości oraz w celu podniesienia atrakcyjności wsi oraz jakości życia lokalnej społeczność, a także podwyższenia standardu świadczonych usług i komfortu korzystania z świetlicy wiejskiej w Chodorążku, zaplanowała realizację zadania polegającego na wymianie konstrukcji dachu, wykonaniu termomodernizacji, przebudowie i remoncie pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury.

 Plan Odnowy Miejscowości ma zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje informacje ogólne oraz planowane inwestycje na terenie jednej miejscowości i opracowywany jest z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości, a więc wskazuje potrzeby lokalnej społeczności. Plan Odnowy Miejscowości został przyjęty 12.01.2010 r. przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Chodorążek, a także zatwierdzony 01.02.2010r. Uchwałą Rady Gminy.

Z uwagi na koszt niniejszej inwestycji tj. według kosztorysów inwestorskich ponad 1 mln zł. brutto (dokł. 1 054 225,82 zł.) oraz ograniczone środki budżetowe, władze gminy w maju 2010r. zwróciły się z wnioskiem o przyznanie pomocy ze środków unijnych. Gmina Lipno będąc członkiem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Wymiana konstrukcji dachu, wykonanie termomodernizacji, przebudowa i remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury" w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego za pośrednictwem niniejszej Lokalnej Grupy Działania. W lipcu 2010 roku została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-pomorskiego w Toruniu umowa o przyznanie pomocy w wysokości 300 tyś. zł.

W dniu 05.09.2010 roku został ogłoszony przetarg na inwestycję "Wymiana konstrukcji dachu, wykonanie termomodernizacji, przebudowa i remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury". Cała procedura postępowania przetargowego została zakończona w dniu 18.10.2010 roku i udzielono zamówienia na realizacje niniejszego zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wyłoniona oferta z najniższą ceną złożoną przez Zakład Blacharsko-Dekarski Marek Piersa, tj. na kwotę ponad 489 547,57 zł. Realizacja niniejsze inwestycji została zakończona i przyjęta protokołem odbioru robót podpisanym przez komisję w dniu 21.02.2011r. na budowie w Chodorążku.

Z uwagi na wzrost stawki Vat wartość wykonania niniejszej inwestycji przez wykonawcę wzrosła do 491 960,26zł.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie złożony w dniu 21.06.2011r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego otrzymaliśmy decyzję o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie z dniem 04.07.2011r. W chwili obecnej jesteśmy na etapie opracowywania sprawozdania ze zrealizowanej inwestycji oraz wniosku o płatność końcową przyznanej dotacji.